ÉTHOS A POÉSIS V UMELECKEJ TVORBE PRE DETI A MLÁDEŽ

Prešov 16. – 17. september 2021

Úvod

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti okrúhleho životného jubilea významnej literárnej teoretičky, kritičky, historičky a vysokoškolskej pedagogičky prof. PhDr. Zuzany STANISLAVOVEJ, CSc.

ÉTHOS A POÉSIS V UMELECKEJ TVORBE PRE DETI A MLÁDEŽ
Prešov 16. – 17. september 2021


Rámcový program konferencie (predbežný)

Program konferencie

about img

1. deň konferencie (16. september 2021)
Miesto konania: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15

 • 8.00 – 9.00: Registrácia účastníkov
 • 9.00 – 9.15: Otvorenie konferencie
 • 9.15 – 10.45: Plenárne rokovanie
 • 10.45 – 11.00: Prestávka
 • 11.00 – 12.30: Rokovanie v sekciách
 • 12.30 – 13.30: Obedňajšia prestávka
 • 13.30 – 15.00: Rokovanie v sekciách
 • 15.00 - 15.15: Prestávka
 • 15.15 – 17.00: Rokovanie v sekciách
 • 18.00: Spoločenský večer spojený s kultúrnym programom

2. deň konferencie (17. september 2021)
Miesto konania: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15

 • 8.00 – 9.00: Registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.30: Rokovanie v sekciách
 • 10.30 – 10.45: Prestávka
 • 10.45 – 12.30: Rokovanie v sekciách
 • 12.45: Ukončenie konferencie + obed

Ďalšie informácie

Názov konferencie: Éthos s poésis v umeleckej tvorbe pre deti a mládež
Dátum organizovania: 16. – 17. september 2021
Konferenčný poplatok: 50,00 €
Variabilný symbol: 105062021
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 2706
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Prezentácia príspevku na konferencii je 15 min, prosíme o dodržanie dĺžky vystúpenia (technická podpora bude zabezpečená).
 • Dátum prihlasovania sa na konferenciu je do 30. novembra 2020. REGISTROVAŤ SA.
 • Príspevok do konferenčného zborníka je potrebné zaslať do 31. januára 2021 na e-mailovú adresu konferencia.pf@unipo.sk
 • Na úpravu príspevku použite, prosím, nasledujúcu šablónu: ŠABLÓNA.
 • Príspevky, ktoré nebudú upravené podľa šablóny, nemôžu byť zaradené do konferenčného zborníka.

 

Vedecký výbor konferencie

prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc., prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., doc. PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD., prof. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD., prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., prof. PhDr. Karol Horák, CSc., doc. PhDr. Michal Tokár, PhD.

Doprava Vlakom/Autobusom

Vlaková a autobusová stanica sú oproti sebe na zastávke MHD Železničná stanica. Z vlakovej stanice sa musíte premiestniť podchodom na druhú stranu zastávky. Linka MHD č. 38 smer Sídlisko III - vystúpite na 2. zastávke Vysokoškolský areál. Cena lístka 0,40 € dospelí, 0,20 € študenti.

Lokalizácia

GPS: 48.991002, 21.233182

Ubytovanie

Hotel Belier:
www.hotelbelier.sk

Hotel Dukla:
www.hotelduklapresov.sk

Hotel Lineas:
www.lineas.sk

Hotel Šariš:
www.penzionsaris.sk

Penzión Bella Sicilia:
www.bellasicilia.sk

Penzión Hradby:
www.penzionhradby.sk

Penzión Brahama:
www.penzionbrahama.sk

Penzión Adam:
www.pensionadam.sk

Penzión Átrium:
www.penzionatrium.sk

Penzión Antonio:
www.antoniopension.sk

Súkromný domov mládeže:
www.dm-ad-po.skKontaktujte nás